Försäljning av fastigheten Klippan Skärholma

På offentlig auktion försäljer av tingsrätten förordnad god man advokat Katarina Nordquist fastigheten Klippan Skärholma 3:2. Se pdf-fil nedan för information kring objektet och den offentliga auktionen samt pdf innehållande bilagor. 190704 Försäljning Klippan Skärholma 190704 Bilagor