Brottmål

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Som misstänkt har du i princip rätt att välja vilken advokat som helst som du vill ska företräda dig.
I den offentlige försvararens uppdrag ingår att biträda dig under förundersökningen (polisutredningen), t.ex. vid förhör, och vid en eventuell rättegång.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet utses av domstol och är vanligtvis en advokat eller en biträdande jurist verksam på en advokatbyrå. Du har rätt att själv välja vem du vill ska utses till ditt målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att biträda dig under förundersökningen, t.ex. vid förhör, och vid en eventuell rättegång. Målsäganden behöver inte själv betala för advokatkostnaden.

justitia