Cecilia Åberg

Cecilia Åberg

Advokat
E-mail: cecilia@advns.se

Vem är jag

Cecilia Åberg har studerat juridik vid Lunds universitet och blev jur. kand. i januari 2009. Jag har därefter fullgjort tingstjänstgöring vid Blekinge tingsrätt under åren 2009-2011. Mellan år 2011 och 2012 arbetade jag som biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl i Malmö. Sedan den 1 januari 2013 är jag anställd som advokat hos Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke.
Cecilia Åberg blev advokat 2013.

Cecilia Åberg arbetar inom områdena brottmål, familjerätt och socialrätt