handshake

Familjerätt

Frågor som rör familjen?

På Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke har vi lång och gedigen erfarenhet av att biträda klienter i familjerättsliga tvister och kan även bistå dig med att upprätta handlingar och lämna rådgivning i ärenden utan att en tvist har uppkommit. Inom familjerätten kan vi biträda dig och lämna rådgivning inom bl.a. följande områden:

  • Vårdnads-, boende- och umgängestvister
  • Underhållsbidrag till maka och barn
  • Äktenskapsskillnad
  • Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad, upphörande av partnerskap/samboförhållande
  • Samboavtal
  • Testamenten, framtidsfullmakter och gåvohandlingar
  • Arvstvister
  • Faderskapsärenden