På offentlig auktion försäljer av tingsrätten förordnad god man advokat Katarina Nordquist fastigheten Klippan Skärholma 3:2.

Se pdf-fil nedan för information kring objektet och den offentliga auktionen samt pdf innehållande bilagor.

190704 Försäljning Klippan Skärholma

190704 Bilagor