Linda Lavré

Linda Lavré

Advokat och delägare
E-mail: linda@advns.se

Vem är jag

Linda Lavré studerade på juristlinjen i Lund och blev jur kand 1996.
Därefter gjorde jag tingsmeritering vid Halmstads tingsrätt 1996-1999.
Mellan 1999 och 2003 arbetade jag som fiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Under perioden 2003 till 2007 var jag anställd vid Advokatbolaget Wiklund Gustavii i Helsingborg.
Sedan 2007 är jag advokat och delägare i advokatbyrån Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke.
Sedan våren 2014 är jag också ”Fråga advokaten” i tidningen Allers.

Linda Lavré arbetar inom områdena brottmål, familjerätt, arvsrätt och socialrätt.