Vi står på din sida

Advokatbyrån är specialiserad inom områdena familjerätt och brottmål. Vi har också stor erfarenhet av allmänna tvistemål, arbetsrätt och socialrätt. Vi riktar oss huvudsakligen till Dig som privatperson men inom arbetsrätt åtar vi oss uppdrag oavsett om Du är arbetstagare eller arbetsgivare. Vi är en advokatbyrå som månar om våra klienter och ger Dig ett personligt bemötande och vårt uppriktiga engagemang. Vi arbetar alltid för att på bästa sätt ta till vara klientens intressen och i familjerättsliga mål sätter vi därutöver barnens bästa i fokus.

  • Stort engagemang för varje enskild klient
  • Ingen utmaning för svår för oss att ta oss an
  • Spetskompetens inom ett stort antal rättsområden
  • Vår utgångspunkt är alltid klientens intressen och verksamhet