Therese Ståhlnacke

Advokat och delägare
E-mail: therese@advns.se

Vem är Therese

Therese Ståhlnacke tog jur kand vid Lunds universitet 1990. Därefter tjänstgjorde hon som tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt 1990-1993.
Mellan 1993-1998 arbetade Therese som fiskal vid hovrätten över Skåne och Blekinge samt vid Landskrona tingsrätt.
Under perioden 1998-2004 var hon anställd vid Advokatbolaget Wiklund Gustavii i Helsingborg.
Therese Ståhlnacke blev advokat 2002.
2004 bildade Therese tillsammans med advokat Katarina Nordquist advokatbyrån Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke.

Therese Ståhlnacke arbetar inom områdena brottmål, familjerätt, socialrätt och arbetsrätt.