Therese Ståhlnacke

Therese Ståhlnacke

Advokat och delägare
E-mail: therese@advns.se

Vem är jag

Therese Ståhlnacke tog jur kand vid Lunds universitet 1990. Därefter tjänstgjorde jag som tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt 1990-1993.
Mellan 1993-1998 arbetade jag som fiskal vid hovrätten över Skåne och Blekinge samt vid Landskrona tingsrätt.
Under perioden 1998-2004 var jag anställd vid Advokatbolaget Wiklund Gustavii i Helsingborg.
Therese Ståhlnacke blev advokat 2002.
2004 bildade jag tillsammans med advokat Katarina Nordquist advokatbyrån Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke.

Therese Ståhlnacke arbetar inom områdena brottmål, familjerätt och socialrätt.